Organisatie

Visie

Ieder mens is uniek, met mogelijkheden en talenten.

Binnen een veilige en positieve sfeer genieten de deelnemers van elkaars talenten en helpen elkaar met de zwakke punten.

Iedereen is anders, door het versterken van zelfvertrouwen en de eigenwaarde ervaart de deelnemer dat hij er mag zijn.

Iedereen is anders en iedereen mag er zijn. We creëren een sfeer die veilig en positief is.

Onze visie is dat de dagbesteding de deelnemers de mogelijkheid biedt om nieuwe ervaringen op te doen.

Kernwaarden zijn:

  • Respect
  • Aandacht
  • Warmte
  • Geborgenheid
  • Talent

 

Missie

Bij "De Huiskamer van Westerbork" staat werken met deelnemers centraal. Bij de dagbesteding mag je zijn wie je bent. Het accent ligt op de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van de deelnemers.

Zinvol en prettig bezig zijn, alleen of samen met iemand, ieder op zijn eigen tempo en met aandacht voor de persoonlijke mogelijkheden, zonder werkdruk en met veel werkplezier. Dat is de missie van "De Huiskamer van Westerbork".

 

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over "De Huiskamer van Westerbork". Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door "De Huiskamer van Westerbork" in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van "De Huiskamer van Westerbork".

 

Wat te doen bij een klacht

We vinden het fijn als je eerst naar ons (Erna of Iris) toe komt met je klacht zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je mag ook iemand mee nemen, bijvoorbeeld je ouders of je begeleider.

Als je echt niet met ons in gesprek wilt, dan mag je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van "De huiskamer van Westerbork".

Onze vertrouwenspersoon is Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) en is bereikbaar via vertrouwenspersoon@erisietsmisgegaan.nl.

 

Of je neemt contact op met onze externe, onafhankelijke klachtencommissie (www.erisietsmisgegaan.nl).                                                                                       

Na het invullen van het online formulier nemen zij telefonisch contact op om jouw melding te bespreken.

De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Je wordt gebeld om meer informatie te vragen aan jou en aan "De Huiskamer van Westerbork".  

De commissie zal binnen 6 weken jouw klacht afhandelen en aangeven of je klacht terecht is en welke dingen "De Huiskamer van Westerbork" en jij zouden kunnen verbeteren.